Juhani Miettolan luento oli mielenkiintoinen ja toi uuden näkökulman terveyden edistämiseen.

Terveyden edistäminen kehitysmaissa lähtee liikkeelle aivan eri tasolta ja erilaisista perusteista kuin kehittyneissä maissa.

Kehitysmaissa elämän perusedellytyksien luominen, sisältäen muun muassa puhtaan veden, riittävän ravinnon, turvallisen elinympäristön ja peruskoulutuksen, on kivijalka, jolle terveys rakennetaan. Perysterveydenhuollon luominen välttämättömine lääkkeineen ja rokotteineen on tärkeää. Sosioekonomisilla tekijöillä on kuitenkin merkittävä rooli ihmisten terveydessä. Esimerkiksi koulutustaso vaikuttaa yllättävällä tavalla terveyden tasoon ja kuolleisuuteen kehittyneissä maissa saatika sitten kehitysmaissa. Naisten aseman parantaminen ja heidän kouluttaminen on käsittääkseni ollut merkittävässä asemassa terveyden edistämisessä.

Itselleni on ollut järkyttävää herätä todellisuuteen, kuinka huonossa asemassa naiset saattavat eri kulttureissa olla. Huonoimmassa tapauksessa he ovat miesten omaisuutta, joilla ei ole minkäänlaista ihmisarvoa. Kirja Tuhat loistavaa aurinkoa kokretisoia asian minulle. Arabimaailmassa (ja myös monissa kehitysmaissa) naista saa kohdella miten tahansa.

Nasten aseman parantaminen, muun muassa heidän kouluttaminen, parantaa paitsi heidän omaa terveyttään, mutta myös koko yhteisön terveydentilaa. Se, miten nämä naiset tavoitetaan miesvaltaisissa maissa, onkin jo hankalampaa.

Terveyden edistämisen puitteissa järjestetyssä toiminnassa tulisikin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja erilainen kulttuuri. Terveyden edistämisohjelmien organisoiminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tuo todennäköisesti paremmat tulokset kuin yksin toimiminen. Paikalliset toimijat tuntevat parhaiten alueen olosuhteet sekä perinteet ja tavat. Yhteistyö tuo hankkeisiin myös pitkäjänteisyyttä. Yhteisön ja yksilöiden voimaannuttaminen ja erilaisten mahdollisuuksien luominen toimii paremmin kuin esimerkiksi valmiin ruoka-avun tuominen. Parhaassa tapauksessa huomioidaan ihmisten oma potentiaali ja sysätään heidät auttamaan itse itseään.