Irma Nykäsen luento oli antoisa. Siitä tuli yksinkertaisesti hyvälle tuulelle - luennoitsijan innostus tarttui.

Luennoitsijan esittämässä elämäntapojen muutosprosessin kaaviossa tiivistyi mielestäni terveyden edistäminen. Kaavion ympyrämäisyys kuvaa jatkuvuutta. Käyttäytymisen muuttaminen on prosessi, ei tapahtuma. Vaiheet seuraavat toinen toisiaan ja muutoksen jääminen pysyväksi vie aikaa.

Yksi perusajatus muutosprosessin toteuttamisessa on, että jokainen meistä on yksilö. Kaikilla on vaihtelevasti motivaatiota ja valmiuksia muutokselle. Tämä pitäsisi huomioida heti alkuvaiheessa ja lähteä liikkeelle jokaisen yksilön omalta tasolta.

Oikeiden yksilöiden löytäminen ja motivointi edes harkitsemaan muutosta pyöräyttää rattaat liikkeelle. Se, miten ihmisiä motivoidaan ja miten tietoa tarjotaan, on haasteellista. Yksilön tunteminen ja hänen omista lähtökohdistaan liikkeelle lähteminen on toiminnan alku. Mikäli yksilö on valmis muutokseen, luodaan tavoitteet ja suunnitelma yhdessä. Yksilö on tässä avainasemassa. Terveydenhuollon ammattilainen tukee selustan ja on tietotaitoineen käytettävissä. Muutos käydään läpi vaihe vaiheelta ja toivottavasti yhdessä. Muuttuja tarvitsee todennäköisesti kannutusta ja motivaatiota pitkin matkaa.

Ympyrässä on positiivista se, kuinka repsahdusten mahdollisuus on huomioitu, koska repsahduksia tulee helposti. Ne eivät kuitenkaan tarkoita asian hautaamista, vaan uudelleen yrittämistä. Sitkeä yrittäminen palkitaan.

Jäin miettimään, että tällaisen muutosprosessin läpikäyminen vaatii sekä muuttujalta että tukiryhmältä (terveydenhuollon ammattilaiselta ja mahdollisesti läheisiltä) paljon.

Muuttuja joutuu ehkä luopumaan jostain hänelle tärkeästä, riippuvuutta aiheuttaneesta asiasta. Elämään saattaa tulla tyhjä kolo. Uuden mielihyvää tuottavan tekijän löytäminen sen tilalle voi viedä hetken.

Toisaalta ammattilaisilta vaaditaan myös paitsi tietotaitoa, myös vuorovaikutustaitoja. Keskustelu muuttujan kanssa, hänen tukeminen ja tietojen tarjoaminen ovat perusta hänen työlleen.

Elämäntapamuutos on aina suuri askel. Se vaatii kärsivällisyyttä, mutta ennen kaikkea motivaatiota. Ilman motivaatiota ihminen ei ole valmis tekemään mitään.