Marianne Rytkönen esitti meille luentojen lopuksi haasteen: Kunkin tulisi miettiä, kuinka edistäisi terveyttä tulevaisuudessa ja mitä uutta poimimme päivän luennoista.

Kysymys oli haastava.

Olen usein miettinyt paitsi työssä jaksamista ja työhyvinvointia myös tämän yhteiskunnan arvoja. Ihmisiltä vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän sekä työelämässä että vapaa-ajallakin. Pitää olla tehokas, aikaansaapa, kaunis ja hoikka. Panostaa työhön, perheeseen, liikkua ja harrastaa. Eihän kukaan jaksa jatkuvassa vaatimusten tulvassa. Ihmiset uupuvat. Jotenkin jos saisi hieman painettua jarrua...

Työ on vain yksi osa-alue ihmisen elämässä, mutta hyvin merkittävä - se vaikuttaa koko yksilön elämään. Luennoilla kävi hyvin selkeästi ilmi, kuinka suuri merkitys työn johdolla on organisaation hyvinvoinnille. Huono johtaja voi pilata kaiken.

Jos jotekin voisin vaikuttaa asiaan, panostaisin johtajakoulutukseen. Kaikki, jotka ovat esimiesasemassa, joutuisivat käymään koulutuksen. Koulutuksessa panostaisin nimenomaan työntekijöiden kuuntelemiseen ja yksilöiden kehittymisen tukemiseen. Toinen painopiste olisi turhan tekemisen karsiminen ja työhön rauhoittuminen. Luennoilla painotettiin sanaa työyhteisön levollisuus ja se osui mielestäni naulan kantaan. Kauhella kiirellä tekeminen paitsi stressaa, se saa ihmiset myös tekemään virheitä.

Ajattelisin, että jos yksinkertaiset tosiasiat sisästettäisiin ja vietäisiin käytäntöön, voitaisiin työssä viihtyvyyttä parantaa. Samalla vaikutettaisiin työntekijän koko elämän laatuun.