Jarmo Heikkisen luento terveyden edistämistyöstä harrasteena kuvasi mielestäni selkeästi sitä tilannetta, mitä järjestötoimintaan osallistuminen parhaimmillaan on.

Järjestö organisaationa voi edistää yleisesti terveyttä esimerkiksi järjestämällä toimintaa, erilaisisa tempauksia ja kiinnittämällä ihmisten huomiota terveyskysymyksiin. Toisaalta osallistuminen järjestötoimintaa edistää myös osallistujan itsensä terveyttä. Hän pystyy luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita, hän voi kehittää itseään ja saada onnistumisen tunteita. Vapaaehtoistyö on siis voimaannuttavaa tekemistä. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että me kaikki emme ole samanlaisia. Kaikille tällainen osallistuminen ei ole luontevaa. Nämä ihmiset löytävät sisäiset voimavaransa jostain muualta.