Terveyden kokeminen on hyvin mielenkiintoinen käsite. Joku kroonisesti sairas voi kokea itsensä terveeksi ja elävänsä täysipainoista elämää. Sairaus ei ole rajoittava tekijä, eikä hallitse elämää. Onko kyse yksinkertaisesti elämänhalusta?

Lindström puhui luennolla tanskalaisten kyvystä nauttia elämästä. Heidän elämäntapansa eivät ole yhtä terveellisiä kuin esimerkiksi meidän muiden pohjoismaalaisten, mutta eliniän odote on vain kolme vuotta vähemmän. Lisäksi tanskalaiset kokevat itsensä terveiksi. Tämä näkökulma herätti taas uusia kysymyksiä.