Varatuomari Matti Rytkösen luento toi taas uuden näkökulman terveyden edistämiseen - terveyden edistämistoiminnan nivouttamisen työelämään ja yritysten tuloshakuisuuteen.

Luennon aikana Jarmo Heiskasen esiintuoma kommentti oli herätti ajatuksia. Terveyden edistäminen työyhteisössä tulisi nähdä investointina, ei kulueränä.

Sanalla kuluerä on negatiivinen sointi. Se on jotakin, joka on pakko maksaa. Sen ei edes odoteta tuottavan mitään yhtiölle. Mikäli yhtiön näkökulma on tällainen, ei terveyden edistämiseen haluta myöskään panostaa. Silloin todennäköisesti halutaan mennä siitä, missä aita on matalin.

Investointi taas on sanana jo paljon positiivisempi. Se on jotain, joka on harkittua, sen eteen nähdään vaivaa ja siltä odotetaan tuottoa. Työterveyshuollossa ja yritysmaailmassa jo pienillä investoinneilla terveyden edistämistoimintaan sadaan huomattavia tuottoja.

Panostaminen henkilökuntaan kannattaa poikkeuksetta. Henkilökunta on jokaisen yhtiön kulmakivi ja peruspilari. Hyvinvoiva henkilökunta on tuottavampi ja tehokkaampi. Myös yksilön kannalta sijoitus on merkityksellistä - työ hyvin merkittävässä asemassa ihmisen elämää. Työhyvinvointi heijastaa yksilön koko elämään.